Kosterhavets Marina Nationalpark

Resö hamn är den södra entrén till Nationalparken
Här ska besökare få inspiration och kunskap om parken. Utformning av entrén är under planering och tills vidare kan besökare läsa om Kosterhavets Nationalpark på en skylt och hämta broschyrer.

Sveriges första Nationalpark med marint fokus. Kosterhavets Marina Nationalpark ligger i Strömstads och Tanums kommuner och omfattar nästan 400 kvadratkilometer, där 98 procent utgörs av marina miljöer. Granne med Kosterhavets nationalpark finns även den norska systerparken Ytre Hvaler. Tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett stort och värdefullt havsområde med ett starkt naturskydd. Vattnen runt Kosteröarna innehåller havsmiljöer och arter som är unika för vårt land. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick.

För att det ska vara enkelt att beskåda och besöka Kosterhavets Nationalpark är det viktigt att det finns tydliga ingångar till området. Där ska du som besökare hitta bra information om parken i allmänhet, och just den del av parken som du besöker i synnerhet. Resö hamn är en sådan ingång - den Södra Entrén till Kosterhavets Nationalpark.

sven och kosterhavet

För bokning av båtturer och utflykter i Nationalparken kontakta Resös turistföretag:

Selin Charter eller Soten Sea Vision

Läs om Kosterhavets Nationalpark och det nya Naturummet på Koster på www.kosterhavet.se. Foton från Kosterhavets hemsida.